Ga naar de inhoud

Hoe open ik de Sesam Homebox?

Je opent de Homebox met je persoonlijke sleutelcode. Deze QR-code vind je onder het sleutelsymbool in het navigatiemenu. Druk op de zwarte startknop van de Homebox en scan deze code.

Houd je sleutelcode op ongeveer 30 cm voor de scanner. Wanneer de code wordt herkend, hoor je een enkele pieptoon en gaat de deur open. Als je meerdere pieptonen achter elkaar hoort, is de code niet herkend. Probeer het dan nogmaals of controleer of je wel de meest recente sleutelcode hebt (bijvoorbeeld als je een geprinte versie gebruikt). Vergeet na afloop niet de deur te sluiten.